Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY.


Korzystając ze strony internetowej jest równoznaczne z Państwa zapoznaniem się i zgodą na następujące warunki:

Terminologia dotyczy Warunków takich jak Ochrona Prywatności i Noty Zrzeczenia i dowolnego lub wszystkich umów: "Klient", "Ty" i "Twoje" odnoszą się do ciebie, osoby posiadające dostęp do tej strony i zaakceptowania warunków Spółki. "Spółka", "Sami", "my" i "nas", odnoszą się do naszej firmy. "Strony" lub "nas", odnoszą się zarówno do Klienta i nas samych. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcie zapłaty niezbędnej do realizacji zamówienia, proces pomocy Klientom prowadzony jest w najodpowiedniejszy sposób dla naszych Klientów, wyłącznie w celu zaspokajania potrzeb Klienta w odniesieniu do usług / produktów oferowanych przez Firmę, zgodnie z zastrzeżeniami i obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innymi słowy w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i / lub on / ona, czy inni, są traktowane jako wymienne i dlatego odnoszą się do pojęcia „sam”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności. Tylko upoważnieni pracownicy w firmie posiadają dostęp do podstawowych informacji zebranych od klientów indywidualnych zwanych Użytkownikami. Ciągle kontrolujemy nasz system i dane w celu zapewnienia najwyższej jakości usług dla naszych klientów.

POUFNOŚĆ
Zapisy klientów zwane Rekordami są traktowane jako poufne, a zatem nie będą udostępniane osobom trzecim. Klienci mają prawo zażądać wglądu i kopii jednego lub wszystkich dokumentów jaką zebraliśmy o naszym kliencie i przetrzymujemy, pod warunkiem, że jesteśmy w posiadaniu takiej informacji i po zgłoszeniu do nas wniosku w terminie określonym przez nas. Klienci proszeni są o zachowanie kopii każdej literatury wydanej w związku ze świadczeniem usług. W przypadku, gdy jest to potrzebne, zapewniamy Klientom pisemną informację o materiałach informacyjnych lub kopie zapisów w ramach zawartej umowy, która ma być korzyścią dla obu stron.
Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani wynajmować danych osobowych osobom trzecim ani wykorzystywać zebranych za pośrednictwem strony adresów e-mail jak również używania spamów do reklamy. Wszystkie wiadomości wysłane przez tę firmę, dotyczyć będą tylko informacji w związku ze świadczeniem uzgodnionych usług i produktów.

PŁATNOŚĆ
Akceptujemy wszystkie główne karty kredytowe / debetowe i przelewy bankowe . Warunki płatności w całości można poznać podczas składania zamówienia.

WYPOWIEDZENIE UMÓW I ZWROTY.
Zarówno klient, jak sama firma mają prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług z różnych powodów, w tym wypadku usług, które są już w toku. Rezygnacja z oferowanych usług jest nie refundowalne. Wszelkie płatności, które zostały wprowadzone do nas, które stanowią płatności w odniesieniu do przekazywania niewykorzystanych usług, podlegają zwrotowi. W przypadku zwrotu lub wymiany zakupionego towaru w naszym sklepie Klient ponosi koszty przesyłki.

REKLAMACJA

W przypadku zastrzeżeń do zamówionych produktów, istnieje możliwość złożenia reklamacji. W celu zareklamowania zakupionego produktu: Proszę odesłać produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji  na adres firmy:

Ice Style Ewa Więcek

G.Zapolskıej 17

45-353 Opole

Po otrzymaniu przesyłki rozpatrzymy reklamację w okresie 14 dni i poinformujemy o sposobie jej zakończenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, pełnowartościowy produkt lub pieniądze za reklamowany towar zwrócimy  w okresie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

DOSTĘPNOŚĆ
Jeśli nie zaznaczono inaczej, usługi biorące udział w tym programie są dostępne tylko w Polsce, i podlegają prawu Polskiemu. Wszystkie reklamy są przeznaczone wyłącznie na rynek polski, chyba że jest zaznaczone inaczej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę, pobieranie, kontentu lub tekstów dostępnych za pośrednictwem tej strony. Redystrybucja i publikowanie jakiejkolwiek części niniejszej strony lub jej zawartości jest zabronione, w tym również kadrowanie lub inne podobne lub tego typu działania, bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Firma nie gwarantuje, że usługi tej strony będą nieprzerwane, terminowe i wolne od błędów, mimo że jest na najlepsze jakości. Korzystając z usługi Klient po otrzymaniu produktu na zasadach zgodnym z prawem polskim nie może ubiegać się od pracowników, agentów i oddziałów o odszkodowanie w razie poniesienia jakiejkolwiek straty lub szkody, w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny.

PLIKI LOG.
Wykorzystujemy adresy IP do analizy trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchów użytkowników i gromadzenia danych demograficznych do ogólnego użytku. Adresy IP nie są związane z danymi osobowymi. Dodatkowo, dla administracji systemów, wykrywanie wzorców użytkowania i rozwiązywania problemów, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje standardowe i dostępu, w tym typ przeglądarki, czasy dostępu / otwartego mail, adres URL żądanego i skierowania URL. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim są używany tylko w tej Firmie na zasadzie ograniczonego dostępu. Każdy indywidualnie identyfikowalne informacje związane z tym dane nigdy nie zostaną wykorzystane w sposób inny od tego, co podano powyżej, bez Twojej wyraźnej zgody.

LINKI Z TEJ STRONY
Nie monitorujemy lub przeglądamy zawartości stron internetowych, strony przeciwnej, które związane są z tą stroną internetową. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach, z których nie zawsze jesteśmy zadowoleni, nie powinniśmy być traktowani jako wydawcy tych opinii lub materiałów. Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności, lub treści, w tych miejscach. Zachęcamy naszych użytkowników, aby mieć świadomość, kiedy opuszczają naszą stronę i zapoznali się z polityką prywatności na tej stronie. Należy ocenić bezpieczeństwo i wiarygodność jakiejkolwiek innej strony podłączonej do tej strony lub dostępne za pośrednictwem tej strony, przed podaniem jakichkolwiek informacji osobistych do nich. Ta Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia danych osobowych osobom trzecim.

PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie i inne odpowiednie prawa własności intelektualnej obowiązują wszystkie teksty odnoszące się do usług Firmy i pełnej treści na tej stronie.

KOMUNIKACJA
Mamy kilka różnych adresów e-mail dla różnych zapytań. Te i inne informacje kontaktowe można znaleźć na naszej stronie w zakładce Kontakt.

Ta firma jest zarejestrowana w Polsce, Opole.

ZRZECZENIE SIĘ
Awaria jednej ze Stron nie podlega egzekwowaniu i wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub wykonywania jakiegokolwiek prawnego postanowienia lub środka prawnego, do której strony są uprawnione na mocy niniejszej Umowy. Awaria nie stanowi jej zwolnienia i nie może powodować zmniejszenie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy muszą być wcześniej zatwierdzone pisemnie, chyba że jest to wyraźnie określone w osobnej umowie pomiędzy obiema Stronami.

OGÓLNE
Przepisy prawa regulują te Warunki w Polsce. Wchodząc na tę stronę internetową i korzystając z naszych usług i zakupów naszych produktów, wyrażają Państwo zgodę na te warunki i wyłącznej jurysdykcji sądów polskich co do wszelkich sporów wynikających z tego dostępu. Jeżeli którykolwiek z tych warunków są uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu (w tym do wyłączeń i ograniczeń określonych powyżej), a następnie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie oddzielone od tych warunków, a pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Awaria strony Firmy jest egzekwowanie wg określonych przepisów w niniejszym Regulaminie i dla każdej dodatkowej umowy Strony nie mogą skorzystać z opcji wypowiedzenia, a Warunki nie mogą być interpretowane jako zrzeczenie się takich przepisów i nie ma wpływu na ważność niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek umowy dodatkowej lub jej części. Warunki te nie mogą być zmienione, zmodyfikowane, zmienione lub uzupełnione niż w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Firmy.

POWIADAMIANIE O ZMIANACH
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków, od czasu do czasu, gdyż jest to konieczne i dalsze korzystanie z serwisu będzie oznaczać akceptację jakichkolwiek zmian tych warunków. Jeśli są jakieś zmiany dotyczącej naszej polityki prywatności, będziemy ogłaszać, że zmiany te zostały dokonane, na naszej stronie oraz na innych kluczowych stronach naszego serwisu. Jeśli zaistnieją jakieś zmiany dotycząļce sposobu wykorzystywania informacji osobowych na naszej stronie, naszych klientów będziemy informować za pomocą powiadomień e-maile lub pocztą jeżeli zmiana będzie dotyczyć osób dotkniętych tą zmianą. Wszelkie zmiany naszej polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej na 30 dni przed tych wdrożeniem zachodzących zmian. Dlatego wówczas należy ponownie przeczytać to oświadczenie.
Niniejsze warunki stanowią część umowy pomiędzy Klientem i nas samych. Twoje użytkowanie na tej stronie internetowej wskazuje Państwa zrozumienie, porozumienie i akceptację, obwieszczenia odpowiedzialności za wszystkie Warunki zawarte w niniejszym dokumencie. Twoje ustawowe prawa konsumenta są nienaruszone.

KONTAKT Z NAMI
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej polityki prywatności będące częścią regulaminu lub jakichkolwiek innych pytań, możesz skontaktować się z nami za pomocą poniższego informacji kontaktowych.

https://icestyle.pl

ICE STYLE Ewa Więcek

ul. G. Zapolskiej 17

45-353 Opole

NIP : 7541721967

 email: kamilawiecek@gmail.com lub ewawiecek@hotmail.com

+48 606 628 882

www.icestyle.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl